Go to Top

Unika Hus

Unika Hus

Det handler om tillid

Kompetencerne er mange – referencelisten ligeså. Og så er kvalitet et altoverskyggende mantra for tømrermester Karsten Kragh. Firmanavnet KK Kvalitetsbyg afspejler værdierne i virksomheden, hvor tillid er et nøgleord. Mens Karsten Kragh etablerede firmaet tilbage i 2005, så beskæftiger KK Kvalitetsbyg for tiden 15 medarbejdere. Det er med andre ord gået stærkt for firmaet, som på få år har oparbejdet et særdeles godt renommé. – Vi lægger rigtig stor vægt på at fremstå som professionelle og tillidsskabende, konstaterer Karsten Kragh. – Kunderne skal ikke være i tvivl om, at de får kompetent rådgivning, den bedste service og den højeste kvalitet i byggeriet. Det afspejler sig i alt, hvad vi foretager os – fra det første møde med kunden til aflevering af det færdige byggeri. En lille ting er eksempelvis vores biler. Vi kommer aldrig ud til kunderne i møgbeskidte firmabiler. Det har måske ikke den store betydning for byggekvaliteten, men det sender efter min mening et forkert signal, lyder det fra tømrermesteren, som ud over den håndværksmæssige baggrund også har en MBA i ledelse.

Unikt byggeri

KK Kvalitetsbyg har til huse i industrikvarteret nord for Skørping. Her råder firmaet over såvel kontor som udstillings- og lagerfaciliteter. KK Kvalitetsbyg udfører alt fra tømrer- og snedkerarbejde til tagkonstruktioner samt vindue- og dørmontage. Det er dog især inden for totalentrepriser og nybyggerier, virksomheden har markeret sig. For tiden står firmaet bag et nybyggeri, der på alle måder indrammer værdierne. Unika Huset på Hanehøjvej i Skørping er således baseret på de allerbedste materialer, og som navnet antyder, er der tale om en bygning, som på alle måder adskiller sig fra standarden. – Vi bygger huse helt efter kundernes egne ønsker. Unika Huset er et eksempel på, hvad vi kan præstere, forklarer Karsten og fortsætter: – Vi vil adskille os fra de byggefirmaer, der frister med færdige løsninger og standardmodeller. I stedet er vi garanter for det frie valg i forhold til udformning, indretning og materialer. I Unika Huset kæles for detaljerne, og det bliver derfor et udstillingshus, der kan give vores kunder en idé om mulighederne.

De bedste materialer

KK Kvalitetsbyg samarbejder med arkitektfirmaet Nørkær + Poulsen, der slår de endelige streger. Forinden har KK Kvalitetsbyg været i tæt dialog med kunderne om indretning og materialer. Ifølge Karsten Kragh er det blandt andet i denne proces, at KK Kvalitetsbyg adskiller sig fra andre byggefirmaer. – Vi tilstræber at skabe et hus i fællesskab med kunden. Vores kunder nærer ofte et ønske om at få et hus, der visuelt og materialemæssigt er unikt. Det er derfor, vi har introduceret Unika Huset, hvor mulighederne så at sige er uendelige. Naturligvis skal løsningerne harmonere med budgettet, og her handler det først og fremmest om tillid. Vores fornemste opgave er at rådgive kunderne om, hvad der er muligt inden for de økonomiske rammer. Vi lægger stor vægt på at give kunderne valgmuligheder. Måske kan man få råd til drømmekøkkenet, hvis man vælger den ene låge frem for den anden. Og måske holder budgettet, hvis man bestiller en lidt anden gulvklinke end dén, man oprindelige har planlagt. Det er på dette plan, at vores ekspertise slår igennem, men selv om priserne varierer, så benytter vi os kun af kvalitetsprodukter, lyder det fra Karsten Kragh, der således understreger, at der aldrig gås på kompromis med firmaets værdier. – Vi anvender kun materialer som vi selv kan stå inde for. I vores udstillingslokaler er der mulighed for at tage materialerne i nærmere betragtning. Kunderne kan mærke og føle på tagsten og klinker og selv afprøve vinduer og døre. De kan med andre ord danne sig deres eget indtryk.

Såvel Unika Huset som 2020-huset står færdige i løbet af 2014.